Teori

Tänk på att teorikunskaperna inte i första hand är till för att du ska klara ditt teoriprov (kunskapsprov), utan för att du ska kunna fungera på ett bra och säkert sätt i trafiken. Cirka hälften av alla som kommer till Trafikverket för att göra sitt teoriprov blir underkända. Många sitter hemma och lär in teorin med hjälp av frågeprogram framför datorn och man får då ingen djupinlärning och förståelse för de olika momenten i teorin. Bäst resultat får du om du varvar teori och körning då de respektive delarna underlättar förståelsen för den andra.

I vårt teoripaket får du:

Bokpaketet...

...med teoriboken "Trafikens grunder", körboken "Köra bil" samt "Vägmärkestest".

Vi har även som tillval att få med ljud-CD.

Körkortsfrågor

De körkortsfrågor vi erbjuder är klart bättre än andra program/tjänster. Körkortsfrågorna är internetbaserade och kan även göras via smartphone/surfplatta. Vi har datorer att sitta vid på skolan.

Lärarledda lektioner

Där vi går igenom de viktigaste bitarna i teorin. Vi använder både bildspel, föreläsningsform och diskussioner för att underlätta förståelsen.

Teorilektionerna har vi på måndagar klockan 16:15 (till ca kl 17:45) och de innefattar:

  1. Introduktion och människan
  2. Fordon och miljö
  3. Hastighetsanpassning, halka, mörker och olyckor
  4. Riskmedvetenhet, trafikljus, vägmärken, vägmarkeringar och regler
  5. Stanna och parkera, körfält, vändningar, enkelriktat och cirkulationsplatser
  6. Motorväg, landsväg, järnvägskorsningar och vilt
kkb