Introduktionskurs (Handledarkurs)

Introduktion

För att få övningsköra privat så måste både handledare och elev gå på introduktionsutbildning, i dagligt tal även kallad "handledarkurs". Handledare och elev behöver dock inte gå kursen tillsammans!

Oavsett om man ska övningsköra privat eller på körskola så måste eleven ha ett körkortstillstånd. Det är en fördel att man gör ansökan om körkortstillstånd innan man går introduktionsutbildningen. På så sätt kan man komma igång snabbare med att övningsköra.

Kursen är giltig i fem år

Inom denna tid kan en handledare ansöka om handledarskap för nya elever, utan att gå kursen igen. Då gäller handledarbeviset i fem år för den eleven, under förutsättning att man inte får körkortet återkallat.

Eleven behöver ha en giltig kurs under hela sin privata övningskörning, dvs om eleven fortfarande övningskör privat efter fem år från det att han/hon gick kursen då måste man gå kursen igen.

Kursens innehåll

På kursen går vi igenom utbildningsplanen, dvs vad eleven ska kunna, vilka risker som finns vid övningskörning och vad som kan vara bra att tänka på för att ligga ett steg före eleven. Ni får mycket tips om hur man lägger upp en effektiv och säker utbildning och vi jobbar mycket med bilder på trafiksituationer där vi tillsammans diskuterar igenom vad som kan vara viktigt att tänka på och hur handledaren, som ofta har en omfattande erfarenhet, ska kunna förmedla den till eleven. Vi har fått mycket positivt gensvar från våra kursdeltagare genom åren.

Efter kursen

Efter kursen rapporterar vi att du har gått kursen, elektroniskt. Du behöver alltså inte bifoga ett intyg från oss till din ansökan om handledarskap. En ansökan måste göras för varje elev som man har tänkt att vara handledare till. Efter att man har fått hem ett bevis om att man är godkänd som handledare kan man börja övningsköra.

Varför är kursen obligatorisk?

En av anledningarna till att detta obligatorium har införts är att om alla elever redan från början tränar på rätt sätt så blir utbildningen mycket bättre, säkrare och billigare. Det är nämligen ofta som elever har lärt sig fel från början när de har kört hemma ett eller ett par år, innan de kommer till trafikskola, och får då börja med att lära om (framför allt när det gäller arbetet med kopplingen).